TÜRKMEN HUKUK & DANIŞMANLIK, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Yargıtay Kararları, Resmi Gazete

Türkmen Hukuk & Danışmanlık Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Miras Hukuku, Eşya Hukuku,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık İdare ve Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Makaleler,

Hoş Geldiniz Telefonunuzu Bırakın. Ücretsiz Vaka Değerlendirmesi.
Telefon : 0258 241 30 21
whatsapp

Vekalet Bilgileri

TÜRKMEN HUKUK & DANIŞMANLIK

AVUKATLARIMIZ VERGİ NO BARO SİCİL NUMARASI ADRES
TERCAN TÜRKMEN 35500257142 1104 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
KÜRŞAT AYKOL 18139836346 1606 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
OSMAN NURİ KOCATÜRK 14819643242 1989 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
TÜRKAY ARSLAN 19796190710 2675 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
KANİ UMUT ERDEM 54484666924 2722 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
MUSA DEMİRCİ 19813774022 2892 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ
HİLAL NUR HEYBELİ 20359763364 2902 Sırakapılar Mah. Saltak Cad. Eray Apartmanı No:47 Kat:6 Daire: 3 Merkezefendi / DENİZLİ


GENEL VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.Gerçek kişilerde noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
2.Şirketler ve diğer tüzel kişilerde vekaletname düzenlenirken imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı zorunludur.
3.Şirket adına çıkartılacak vekaletname de yetkili kişi kendi adına asaleten şirket adına vekaleten vekalet vermesi durumunda hem şirket için hem de şahsı için vekalet vermiş olup şahsı için gerektiğinde tekrar vekaletname çıkartmak zorunda kalmaz.
4.Gerçek ve tüzel kişilerin vergi mükellefi olmaları durumunda vergi numaralarını bildirmeleri gerekmektedir.
5.Çıkarılacak vekaletname de mutlaka ; “Ahzu kabz, sulh ve ibra, hâkimin reddi, davanın tamamının ıslahı, yemin teklifi, yemini kabul, iade veya reddi, haczin fekki, davadan ve kanun yollarından, temyizden feragat, feragati ve davayı kabul, yargılamanın iadesi talebinde bulunma, hakimlerin fiilleri nedeniyle Devlet aleyhine tazminat davası açma, icra satışlarına girme, pey sürme, teminat yatırma, ihale edilen malları teslim alma, bankalara çek ibraz etme, çek bedellerini tahsil, çekleri cirolama, karşılığı bulunmayan çekler için karşılıksız işlemi yapma, banka sorumluluk bedelini tahsil, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad-soyad değiştirme davası açma, tapuya hükmen tescil, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil” yetkilerinin bulunması gerekmektedir.
6.Gayrimenkullerle ilgili işlemlere ilişkin vekaletnamelerde gayrimenkul bilgilerinin de vekaletnamede yer alması gerekmektedir.
7.Miras ile ilgili işlemlere ilişkin vekaletname çıkartılırken gerekli bilgilerin eklenmesi için durumun notere ve ya yetkili mercilere bildirilmesi gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI VE TANIMA-TENFİZ DAVASI İÇİN VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.Boşanma davası veya tanıma tenfiz davası için vekaletname çıkarılırken notere bu hususun muhakkak belirtilmesi gerekmektedir.
2.Boşanma vekaletnameleri fotoğraflı olarak çıkarılmak zorunda olup boşanma vekaletnamesi için notere giderken en az iki adet fotoğraf gerekmektedir. Bunun yanı sıra noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
3.Tanıma-Tenfiz davaları için tanıma tenfiz vekaletnamesi olduğu belirtilmelidir. Bunun yanı sıra noterde vekaletname düzenlenirken nüfus cüzdanı, pasaport ve ya başkaca geçerli resmi kimlik ibrazı zorunludur.
4.Tanıma ve Tenfiz davası açılabilmesi için vekaletnamenin yanı sıra kesinleşmiş yabancı mahkeme boşanma kararının (kararda boşanma ifadesi açıkça geçmelidir) apostil şerhinin ve vekaletlerin orjinallari ile resmi makamlarca onaylanmış Türkçe tercümelerinin de temini gerekmektedir.