TÜRKMEN HUKUK & DANIŞMANLIK, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Yargıtay Kararları, Resmi Gazete

Türkmen Hukuk & Danışmanlık Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Miras Hukuku, Eşya Hukuku,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık İdare ve Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Makaleler,

Hoş Geldiniz Telefonunuzu Bırakın. Ücretsiz Vaka Değerlendirmesi.
Telefon : 0258 241 30 21
whatsapp

Türkmen Hukuk

Türkmen Hukuk ve Danışmanlık, 2006 yılında Denizli’de Tercan Türkmen tarafından kurulmuştur. Başta İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk olmak üzere birçok alanda Müvekkillerine hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Detaylı İncele

Türkmen Hukuk & Danışmanlık

Türkmen Online Randevu

Web Sitesi Aydınlatma Metni 'ni okudum, onaylıyorum.

Türkmen Hukuk & Danışmanlık

Sıkça Sorulan Sorular

Online hukuki danışmanlık hizmetimiz bulunmaktadır. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurduğumuzda, zamandan kazanmak adına da faydalı bir seçenek olarak aynı kalitede hizmetin online olarak verilmesi mümkündür.

Avukatlık ücreti, müvekkil ve avukat arasında tayin edilen, avukatın hukuki danışmanlık veya temsil şeklinde vereceği hizmet karşılığında ödenecek bedeldir. Avukatlık ücreti her sene Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen asgari ücret tarifesinde belirlenen ücretlerden az olamaz.

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. (TBK m.316)

HAGB kurumu; sanığın mahkeme tarafından verilen süre içerisinde herhangi bir suç işlememesi halinde, söz konusu denetim süresi sonunda ilgili davanın düşmesi ve sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının ortadan kalkmasıdır. Sanık bakımından ilgili suç adeta işlenmemiş hale gelmektedir.

Tümünü Gör

Yayınlar

Türkmen Makaleler