TÜRKMEN HUKUK & DANIŞMANLIK, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Yargıtay Kararları, Resmi Gazete

Türkmen Hukuk & Danışmanlık Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Miras Hukuku, Eşya Hukuku,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık İdare ve Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Makaleler,

Hoş Geldiniz Telefonunuzu Bırakın. Ücretsiz Vaka Değerlendirmesi.
Telefon : 0258 241 30 21
whatsapp

İcra İflas Hukuku

Ürün Kategorileri

İcra İflas Hukuku

  • İlamlı, ilamsız, kambiyo senetlerine dayalı (çek, bono, poliçe), İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile icra takiplerinin hazırlanması ve takibi,
  • Konkordato işlemleri
  • Kira alacakları (konut, site, apartman aidat alacakları vb.) ve her türlü alacağın icra yoluyla tahsili,
  • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
  • İtirazın kaldırılması davaları, karşılıksız çek davaları, ihalenin feshi davaları, ihtiyati haciz davaları, itirazın iptali davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, tasarrufun iptali davaları, icra ceza davaları ve icra mahkemelerinin görev alanına giren diğer tüm davaların açılması ve takibi konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.