TÜRKMEN HUKUK & DANIŞMANLIK, İcra İflas Hukuku, Sözleşmeler Hukuku ve Borçlar Hukuku, Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Yargıtay Kararları, Resmi Gazete

Türkmen Hukuk & Danışmanlık Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Miras Hukuku, Eşya Hukuku,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık İdare ve Vergi Hukuku, Ceza Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku, Türkmen Hukuk & Danışmanlık Makaleler,

Hoş Geldiniz Telefonunuzu Bırakın. Ücretsiz Vaka Değerlendirmesi.
Telefon : 0258 241 30 21
whatsapp

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ürün Kategorileri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • İş sözleşmelerinden kaynaklı tüm işçilik alacaklarının (kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin alacağı, fazla çalışma ücreti, UBGT, hafta tatil ücreti vb.) hesaplanması ve talebine ilişkin davaların açılarak takiplerinin sürdürülmesi,
  • İşe iade davası ve iş güvencesi tazminatı talebine ilişkin dava,
  • Hizmet tespiti davası,
  • Meslek hastalığı, ölümlü yaralanmalı iş kazası tazminat davaları,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularında arabuluculuk/dava yolu ile çözümü,
  • Prim iadesine ilişkin başvuru ve davalar,
  • İş hukukundan kaynaklı ihtarname çekilmesi, savunma ve tutanak yazılarının düzenlenmesi ve bu hususlarda hukuki danışmanlık sunulması.